Sinodalni proces v očeh dr. Janeza Juhanta. Pot k celovitejši Cerkvi.Sinoda predstavlja enega izmed ključnih procesov v življenju Cerkve, saj omogoča temeljit premislek o njeni vlogi in delovanju v sodobnem svetu. Janez Juhant, zaslužni profesor in akademik, v svojem komentarju razkriva globoko razumevanje in pomen sinodalnega procesa. Njegove misli poudarjajo nujnost vključitve celotne cerkvene skupnosti – tako škofov in papeža kot tudi vernikov – v ta pomemben proces. V nadaljevanju predstavljamo ključne vidike sinodalnega procesa, kot jih razume Juhant.

Vključitev vseh vernikov

Juhant poudarja, da sinoda potrjuje, da cerkev niso le škofje in papež, ampak tudi verniki. To pomeni, da je treba pri odločanju o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo vero in cerkev, vključiti vse člane skupnosti. Sinodalni proces naj bi bil torej izraz resnične skupnosti, kjer imajo vsi člani glas in prispevek.

Temeljni premislek o posredovanju vere

Sinoda naj bi cerkvi omogočila temeljni premislek o tem, kako posredovati vero v sodobnem svetu. To vključuje razmislek o vlogi cerkve v družbi in prilagoditev njenega delovanja aktualnim razmeram. Juhant izpostavlja, da je to ključno za ohranitev relevantnosti Cerkve in njene misije v hitro spreminjajočem se svetu.

Kompetentnost laikov

Juhant poudarja, da postajajo laiki vse bolj kompetentni za številna vprašanja, ki zadevajo vero in cerkev. Laiki imajo pomembno vlogo in njihova kompetentnost je enakovredna tisti, ki jo imajo kleriki. To priznanje kompetentnosti laikov krepi njihovo vlogo in prispevek k življenju Cerkve.

Odločnost in preroška neustrašenost

Juhant verjame, da sinodalni proces zahteva odločnost in preroško neustrašenost. Verniki in cerkveni voditelji morajo biti pripravljeni soočiti se z izzivi in nasprotovanjem ter braniti temeljne vrednote Cerkve. Sinoda je tako priložnost za krepitev vere in odločnosti v soočanju s sodobnimi izzivi.

Premagovanje individualizma

Sinoda predstavlja priložnost za premagovanje individualizma, ki je danes zelo zasidran v vsakem izmed nas. To zahteva odprt dialog, ki vključuje različnost in prenese drugačnost. Juhant poudarja, da je prav v dialogu moč sinodalnega procesa, saj omogoča soočanje in povezovanje različnih perspektiv.

Kritični dialog in sinodalno pretresanje

Bistvo sinode je v odločnem dialogu, ki kritično pretresa razlike in vključuje različnost. Nezmotljivost se premaguje z dialogom, ki prenaša drugačnost in vključuje različne perspektive. Juhant vidi sinodo kot proces, ki mora združevati celotno cerkev, vključevati laike, spodbujati odprt in kritičen dialog ter zagotavljati odločnost in preroško neustrašenost pri soočanju s sodobnimi izzivi.

*

Janez Juhant razume sinodo kot nujno potreben proces za celotno Cerkev, ki vključuje vse njene člane v temeljit premislek in dialog o njeni vlogi v sodobnem svetu. Sinodalni proces je priložnost za krepitev vere, kompetentnosti laikov in odločnosti v soočanju s sodobnimi izzivi. Juhant verjame, da lahko le z odprtim dialogom, preroško neustrašenostjo in vključitvijo vseh vernikov Cerkev ostane relevantna in močna v današnjem svetu.

Vir

Juhant, J. (24. 11. 2023). Sinodalna Cerkev in izzivi slovenskih katoličanov. Radio Ognjišče.

Izvleček pripravila in uredila: Tina Šikonja Hudelja

Komentarji